سیستم های روانکاری مرکزی برای مبدل های بادی

برای روانکاری تمامی قاط مورد نیاز روانکاری یک مبدل بادی همانند : یاتاقان های پره ، یاتاقان های ژنراتور ، یاتاقان های قسمت YAM و چرخ دنده.

1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com