کیسه های فشار بالا فشار برای بلند کردن سنگین بار استفاده می شود.

آنها حداکثر نیرو را در یک منطقه متمرکز اعمال می کنند، و آنها را در هنگام بلند کردن ساختارهای سفت و سخت در مکان های تنگ ایزوله ایده آل می کنند.

ساختار منحصر به فرد آنها همچنین امکان استفاده در تغییر بار، کامیون سنگین، یا بازیابی هواپیما و موقعیت های مختلف حرکت را می دهد.

محدوده ما از 3ton تا 100ton آغاز می شود.

دسته های دستکاری شدید لبه های حفاظتی مخروطی شکل سطح ضد لغزش منحصر به فرد

55 x 55 x 2.5 cm ابعاد
6.7 t
7.4 ton
ضرفیت
17 cm
6.7 in
حداکثر ارتفاع بالابری
224 l/min مصرف هوا
7 Kg وزن خالص
 
 
 
1403 © - faramachine.com - All Rights Reserved. - www.ParseWeb.com